Csíky Antal
ALFA TÜKÖR

 

Ön- és partnerismeret

Tematikai javaslat ön- és partnerismereti kurzusra

Alapállás:
önelfogadás, -becsület, -tisztelet és -szeretet az értékek, a legfontosabb érték

 

Személyiség, emóció, motiváció
definíció
a Másik, az Árnyék
animus, anima
az individualizáció
frusztráció, agresszió, reg- és retrogresszió
konfliktusok és kezelésük

Néhány natív személyiségjegy és diszpozíció
temperamentum
extro-introverzió
IQ (EQ, SQ)

Inkább tanult személyiségjegyek, attitűdök
kompetencia-motívum
a szocializáció
az attitűdökről
belső, illetve külső kontroll
a szorongásról: a facilitáló és a debilizáló szorongás
a represszió-szenzitizáció személyiség-dimenzió

T. Leary személyiség-tipológiája és diagnosztikája
az interperszonális reflex
szubjektív, objektív és ideális self
a tudatelőttes és a tudattalan
részletes tipológia és diagnosztika

Fontosabb interakciók, kapcsolatok
nemiség, erotika, szex, szerelem, párkapcsolatok, család, gyerek
tanulás/munka; főnök, munkatárs, beosztott; Peter-elv
barátok, szórakozás, szabadidő, hobbi

Zavarforrások, zavarok
devianciák (főleg abúzusok, kriminalitás, suicidium)
a tünetek, zavarok és betegségek különböző okai
pszichoszomatika, szomatopszichika személyiségzavarok,
kis-pszichiátriai kórképek, neurózisok
szociopátiák