Csíky Antal
ALFA TÜKÖR

 

Ergonómia - A hatékonyabb működésért

Ergonómiai, munkalélektani, szervezetpszichológiai háttér,

Cégem, az AMHC - a mellékelt anyagok alapján - készséggel vállalja, hogy rendelőjében diagnosztizálja s a szükséges terápiával és/vagy személyiség-fejlesztő, illetve probléma- vagy betegség-megelőző eljárások alkalmazásával segíti a hozzá forduló és irányított emberek állapotának javulását és az elért sznt megőrzését.

 

1. Szervezet átvilágítás: a munkáltató (tulajdonos) bevonásával és aktív közreműködésével célszerű megvizsgálni, hogy az adott tevékenység hatékony végzésére a jelenlegi szervezet a legalkalmasabb, vagy indokolt megváltoztatni a struktúrát; esetleg módosítani a szervezeti és működési szabályozást; ehhez igazítani a hatásköröket; változtatni a külső és a belső kommunikációs rendszert.

2. Növelheti a hatékonyságot, ha - legalább a fontosabb beosztásokat, munkaköröket illetően pályatükrök készülnek, amelyek tartalmazzák a munkakör betöltéséhez szükséges minimális és ideális adottságokat (végzettséget, képességeket, tulajdonságokat stb.), valamint azokat a tényezőket, amelyek kizárják az adott munkakör betöltését.

 


 

3. Az alkalmasság-vizsgálatok, amelyek elválaszthatatlanok a beválás-vizsgálatoktól, már az előző pontban foglaltak eléréséhez is szükségesek : ez utóbbiak "hozzák" ugyanis azokat az adatokat, amelyek segítségével reális pályatükrök készíthetők (az adott munkakörben jól bevált ember személyisége hordozza nyilvánvalóan azokat a sajátosságokat, amelyek beválását elősegítették), s a pályatükrökből, valamint a beválás-vizsgálatokból lehet az alkalmasság-vizsgálatok "normáit" definiálni.

4. Az ergonómia szerepe korunkban egyre nagyobb: minél kvalifikáltabb munkaerő dolgozik azzal a bizonyos csúcs-technológiával, annál fontosabb, hogy a munkakörülmények a legjobban megközelítsék az optimális feltételeket. Tény, hogy ma - éppen a munkahely féltése miatt - betegen is bejárnak az emberek, de az is tény, hogy ez a munka objektíve rosszabb minőségű; mint ahogy az sem vitatható, hogy minél később kerül szakemberhez a beteg, annál tovább tart és többe kerül a gyógyulása...

 

A szervezet ilyen soktényezős átvilágítása, a szükséges intézkedések meghozatala természetesen idő- és költség-igényes.

Ha fontossági sorrend elkészítésével akarok segítséget nyújtani, akkor azt mondom, hogy - bár jelentőségét senki nem kérdőjelezheti meg -, talán az l. pontban megfogalmazott szervezet-átvilágítás a legnagyobb "falat": ezért, financiális és más okokból későbbre hagyható, de semmiféleképpen nem javaslom az elhagyását. Nem szójáték, hogy minél többe kerül valami, annál többet hoz a "konyhára" - erre az esetre legalábbis 100%-osan igaz. A kommunikációs rendszert - vagyis az információk elérhetőségét, belső és külső áramlását, így a PR-.t is - mindenféleképpen - tehát a teljes átvilágítástól függetlenül is - javaslom megvizsgálni és változtatni, ha indokolt.

Csúsztatható a pályatükrök elkészítése is, hiszen meg kell, hogy előzzék azt az alkalmasság- és beválás-vizsgálatok - ezek tehát prioritást kell élvezzenek. Egyszerűen vakvezetés folyik humánpolitikai szempontból minden olyan cégnél, ahol nem végeznek ilyen vizsgálatokat, vagy nem adaptálják a másutt végzett kutatások hozzáférhető és alkalmazható eredményeit.

Ugyanígy fontosak az ergonómiai, munkalélektani vizsgálatok és intézkedések. Ezek közül az egyik leglényegesebb a munkavállalók testi-lelki és mentálhigiénés állapota.

A végzett munka dijáról számlát adok. Óradijam a vizsgálatok elvégzésére és javaslatok kidolgozására a fővárosban 30 ezer forint. Rendelőmben a diagnosztizálás (állapotfélmérés) dija 15 ezer, a kezeléseké 10 ezer forint. Az ÁFA-körön kivül vagyok.